Opatrovanie detí a seniorov v Spišskej Novej Vsi

  • Zadarmo
  • Published date: 05/05/2019
    • Spišská Nová Ves, Spišská Nová Ves, Košický kraj, Slovakia

Spoločnosť ARELLA v Spišskej Novej Vsi v zmysle Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách poskytuje Opatrovateľské služby pre občanov na riešenie ich nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. Z časového hľadiska poskytuje 24 hodinové opatrovanie v rámci celého Slovenska alebo jednorazové, krátkodobé alebo dlhodobé opatrovateľské služby. ARELLA s.r.o. je zapísaná v Registri poskytovateľov sociálnych služieb VÚC Košice ako neverejný poskytovateľ sociálnych služieb. Registračné číslo 399/2018-OSV. Pokiaľ máte vážny záujem o naše služby, radi Vám zabezpečíme skúsenú opatrovateľku s viacročnou praxou. Bližšie informácie Vám radi poskytneme na uvedenom kontakte, alebo osobne.
Opatrovateľské služby a poradenstvo ARELLA s.r.o.
Hviezdoslavova 29, 052 01 Spišská Nová Ves
Tel. kontakt: +421 948 038 164
E-mail: arellasrosluzby@gmail.com
Web: www.opatrovanie-arella.eu


Telefón: +421948038164
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Dôležité informácie

  • Vyhni sa podvodom osobným odberom alebo platbou cez PayPal
  • Neplať pomocou Western Union, Moneygram alebo akoukoľvek inou anonymnou peňaženkou
  • Nevykonávaj transakcie mimo svoju krajinu a neakceptuj šeky pochádzajúce z inej krajiny
  • Táto stránka nie je nikdy súčasťou žiadnej transakcie a nespravuje platby ani dopravu. Negarantuje transakcie, neposkytuje ochranu kupujúceho ani certifikáciu predajcov.